پنل تخصصی فرصت های سرمایه گذاری در ایران؛-حذف قوانین دست و پاگیر تجاری در ایران
پنل تخصصی تغییر مرزهای سیاسی کشورهای جهان؛ چالش ها و فرصت ها،-فناوری های نوین در حوزه بانکی را نباید تهدید تلقی کرد
در پنل تخصصی مدیریت تطبیق مدرن مطرح شد،-اجرای آزمایشی رصد معاملات سوئیفت

آخرین اخبار

پربازدید