دوگانه شورای عالی نظارت اتاق بازرگانی، نقش آفرینی یا محافظه کاری!
اصلاح قانون اتاق بازرگانی یک ترجیح نیست، یک الزام است

آخرین اخبار

پربازدید