ارزیابی هشت ماه اجرای طرح اشتغال روستایی
۶ هزار میلیارد از منابع اشتغال روستایی تخصیص یافت
بازارسازی محصولات کشاورزی ودامی
پرداخت ۱۲۰۰ میلیارد تومان وام اشتغال روستایی

آخرین اخبار

پربازدید