بخش پاسخ به سوالات متداول درباره قانون اصلاح قانون چک در سایت بانک مرکزی به روز رسانی شد.