تاریخ خبر: // کد خبر: 31403 // //


«همراه‌کارت» بانک آینده، با سهولت و سادگی استفاده از آن و ارائه مجموعه‌ای از خدمات مورد نیاز و پراستفاده مشتریان عزیز، در دسترس عموم قرار دارد.


همــراه کارت بانک آینده، یــک ابــزار موبایلــی اســت کــه مجموعــه‌ای از خدمــات مختلــف بانکــی مبتنــی بــر شـمـاره کارت را بــه کاربــران حقیقــی ارائــه می‌دهــد. مشتریان عزیز، می‌تواننــد بــه کمــک همــراه‌کارت از خدمــات مبتنــی بــر کارت‌هــای بانک آینــده یــا کارت‌هــای ســایر بانک‌هــا اســتفاده نماینــد. [...]
«همراه‌کارت» بانک آینده، با سهولت و سادگی استفاده از آن و ارائه مجموعه‌ای از خدمات مورد نیاز و پراستفاده مشتریان عزیز، در دسترس عموم قرار دارد.

«همراه‌کارت» بانک آینده، با سهولت و سادگی استفاده از آن و ارائه مجموعه‌ای از خدمات مورد نیاز و پراستفاده مشتریان عزیز، در دسترس عموم قرار دارد.

۴ مرداد ۱۳۹۹

همــراه کارت بانک آینده، یــک ابــزار موبایلــی اســت کــه مجموعــه‌ای از خدمــات مختلــف بانکــی مبتنــی بــر شـمـاره کارت را بــه کاربــران حقیقــی ارائــه می‌دهــد. مشتریان عزیز، می‌تواننــد بــه کمــک همــراه‌کارت از خدمــات مبتنــی بــر کارت‌هــای بانک آینــده یــا کارت‌هــای ســایر بانک‌هــا اســتفاده نماینــد. همــراه‌کارت بانک آینده با داشتن امکانــات مختلف و به‌روز، بهره‌مندی مشتریان و عموم مردم برای استفاده از خدمــات بانکی را بــرای کاربــران تســهیل کرده است.
نرم‌افــزار همــراه‌کارت را فقــط از طریــق حضور در شــعب و یــا رجوع به وب‌ســایت بانک آینــده، https://www.ba24.ir دریافــت نماییــد و هرگــز از منابــع غیرمعتبر کــه بــه تأییــد بانک نرســیده، اقــدام به دریافــت و نصــب ننمایید.
آمار ۱۰۰درصدی استفاده از همراه کارت بانک آینده در سه ماهه نخست امسال، حاکی از استقبال خوب مشتریان و عموم مردم عزیز از این سامانه مفید است.
مشتریان محترم، می‌توانند برای اطلاعات بیش‌تر به شعب بانک آینده در سراسر کشور، صفحه معرفی همراه کارت بر روی تارگاه اینترنتی ba24.ir و مرکز ارتباط ۲۴ساعته بانک با شماره ۲۷۶۶۳۲۰۰ – ۰۲۱، رجوع کنند.

خبر جدید   در سال «اقتصاد مقاومتی: تولید – اشتغال» راه‌اندازی مجتمع تولید پوره میوه و آب‌میوه با حمایت بانک آینده در دماوند 7 آبان 1396 با حمایت بانک آینده، مجتمع تولید پوره میوه و آب‌میوه طبیعی برای نخستین بار در ایران، در منطقه جابان دماوند با ظرفیت تولید روزانه، 24هزار لیتر آب‌میوه طبیعی و 24 تن پوره میوه، به مرحله بهره‌برداری رسید.بانک آینده، در راستای تحقق شعار «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» و در جهت حمایت از تولیدکنندگان داخلی و کمک به تامین منابع مالی اشتغال پایدار، گام‌های مؤثری تاکنون برداشته و در سال‌جاری، حمایت از تولید و اشتغال را در اولویت کار خود قرار داده است.بر همین اساس، روز چهار‌شنبه، 3 آبان ماه سال‌جاری، مجتمع تولید پوره میوه و آب‌میوه، با استفاده از تسهیلات اعتباری بانک آینده و با حضور مسؤولان استان و جمعی از مدیران بانک، راه‌اندازی و به بهره‌برداری رسید.شایان ذکر است؛ این مجتمع تولیدی، وسعتی بالغ بر 10 هزار مترمربع دارد که با راه‌اندازی دوباره آن، برای بیش از 50 نفر به‌طور مستقیم اشتغال ایجاد شده و به‌صورت غیرمستقیم نیز اشتغال قابل‌توجهی، در این ارتباط، به‌وجود خواهد آمد.گفتنی است؛ بانک آینده در جهت افزایش تولید و اشتغال و هم‌چنین تحقق بخشی از مسئولیت اجتماعی خود، از ابتدای سال‌جاری تاکنون، تعداد 72  واحد تولیدی صنعتی، کشاورزی، خدماتی، صنوف تولیدی و خدمات فنی با مبلغ بالغ بر 1.683 (یک هزارو ششصد و هشتاد و سه) میلیارد ریال را، تامین مالی نموده است.در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار «تولید- اشتغال»، بانک آینده، مصمم است؛ علاوه بر پرداخت‌هایی که در شش ماهه اول سال جاری به واحد های خرد و متوسط (SME) داشته؛ طی شش ماهه دوم سال ۱۳۹۶، حداقل سه هزار میلیارد ریال دیگر از منابع داخلی خود را در اختیار این گونه واحدها که متمرکز بر تولید داخلی بوده و اشتغال قابل توجهی ایجاد می‌نمایند و یا در جهت حفظ و ارتقای کیفیت اشتغال، تلاش دارند؛ قرار دهد. 

«همراه‌کارت» بانک آینده، با سهولت و سادگی استفاده از آن و ارائه مجموعه‌ای از خدمات مورد نیاز و پراستفاده مشتریان عزیز، در دسترس عموم قرار دارد.

لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

آخرین اخبار

پربازدید