تاریخ خبر: // کد خبر: 29146 // //


مهر تأييد مجدد سازمان حسابرسی و ديوان محاسبات كشور بر صورت های مالی بانك كشاورزی


سازمان حسابرسی و نيز ديوان محاسبات كشور در دو نامه جداگانه، صورت های مالی حسابرسی شده در سال ۱۳۹۷بانك كشاورزی را اصلاح و تأييد كردند. به گزارش اداره كل روابط عمومی و همكاری های بين الملل بانك كشاورزی ، به دنبال تأييديه شماره ۹۸۱۷۲۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۹  سازمان حسابرسی درباره اصلاح اشتباه صفحه ۱۶۵ [...]
مهر تأييد مجدد سازمان حسابرسی و ديوان محاسبات كشور بر صورت های مالی بانك كشاورزی

سازمان حسابرسی و نيز ديوان محاسبات كشور در دو نامه جداگانه، صورت های مالی حسابرسی شده در سال ۱۳۹۷بانك كشاورزی را اصلاح و تأييد كردند.

به گزارش اداره كل روابط عمومی و همكاری های بين الملل بانك كشاورزی ، به دنبال تأييديه شماره ۹۸۱۷۲۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۹  سازمان حسابرسی درباره اصلاح اشتباه صفحه ۱۶۵ صورت هاي مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ ، ديوان محاسبات نيز طی شماره نامه ۶۹۱/۵۱۴۰۳/د مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۹ ، بروز اين اشتباه را تأييد و آن را ناشی از نقل و انتقال اعداد و تايپ دانست و اسناد مرتبط با اين موضوع را پيوست كرد.

خبر جدید   حواله خریدبذربه جای طلب گندمکاران/مراجعه کشاورزان به بانک کشاورزی

براساس این گزارش، ديوان محاسبات در ۲ بند جداگانه تكذيبيه اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانك كشاورزی درباره خبر مندرج درپايگاه خبری نود اقتصادی در خصوص پاداش اعضاي هيأت مديره بانك كشاورزی را تأیید و اعلام كرد، بررسی های گروه حسابرسی حاكی از آن است كه عدد ۶۰۹۶۲ ميليون ريال مندرج در صفحه ۱۶۵ صورت های مالی صحيح نیست و رقم صحيح ۶۹۶۲ میلیون ریال است.

خبر جدید   لوح سپاس جشنواره برترین های روابط عمومی به بانک کشاورزی اهدا شد

اين گزارش می افزايد: ديوان محاسبات تصريح كرده است ؛ حقوق و مزايای اعضای هيأت مديره هر ۳ ماهه و در پايان هر سال مورد پايش و بررسی قرار مي گيرد . بررسی و پايش صورت گرفته درباره حقوق و مزايای سال ۱۳۹۷ اعضای هيأت مديره بانك كشاورزی نشان می دهد پرداخت های صورت گرفته خارج از سقف مقرر در مصوبه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ شورای حقوق و دستمزد نبوده و براين اساس صحت تكذيبيه اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانك كشاورزی تأييد می شود.

خبر جدید   برگزاری دومین همایش آموزشی - تخصصی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مشهد

مهر تأييد مجدد سازمان حسابرسی و ديوان محاسبات كشور بر صورت های مالی بانك كشاورزی

لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

آخرین اخبار

پربازدید