تاریخ خبر: // کد خبر: 31355 // //


افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت در بانک توسعه صادرات ایران


به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و استفاده گسترده تر مشتریان از سامانه های الکترونیکی بانک، سقف انتقال وجه کارت به کارت در بانک توسعه صادرات ایران افزایش [...]
افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت در بانک توسعه صادرات ایران
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، با تمهیدات انجام شده و موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سقف انتقال وجه کارت به کارت در بانک توسعه صادرات ایران به مبلغ شصت میلیون ریال افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، به منظور رفاه حال مشتریان و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در مراجعه مشتریان به شعب بانک، به درخواست بانک توسعه صادرات ایران و موافقت بانک مرکزی، افزایش مبلغ کارت به کارت از مبلغ سی میلیون ریال به شصت میلیون ریال تصویب و اجرایی شد.

افزایش سقف انتقال وجه کارت به کارت در بانک توسعه صادرات ایران

لینک منبع خبر: اینجا کلیک کنید

خبر جدید   بازگشت همه به سوي اوست

آخرین اخبار

پربازدید